DataSheetWiki

JQX-14FF Datasheet دیتاشیت PDF دانلود

دیتاشیت - Hongfa - Power Relay

شماره قطعه JQX-14FF
شرح مفصل Power Relay
تولید کننده Hongfa 
آرم Hongfa 


1 Page

		

No Preview Available !

JQX-14FF شرح
www.DataSheet 4U .co m
  

   

      



            
            
             
         !"#$!%&'()*
         ÜV &%+,+-+,
      

!               !  


 
  
! " #
   
!$% & '(#)
" 
 ,
-   
" # 
  !
* +
- . 
# 
  &% / )
 '' #01 #
#"
 # 2-
  
#
& "%'3" )
!$% - , * 
'" #01 #
. & % # %)
"
!$% - , 

 & % # %)
"
!$% - , . -
'' #01 4
5+
678 9(
</0< 
ÜV 
?$. ! , 
/@ % ? 
 '::01 #
0(5 '"#
015 '" #
 '" #01 #
3 & 7 .0,)
3 & 7 .0,)
2 .
, =
; 
  *
#2  
 
< -,
( 9:
0
0
%" ""5>
 
.. $% 7
. 
  
 <
! 
  . -
%""4
 !               
 
 =.
# 
# 
#
#
 . 
# 
#
!$% -2
# #
& ' ° )
1 '%'"
" 1%:"
B (%"
6 B%:"
' 6%
7 1%"
'( 7%
(7 1B%
B ("%
%1
%"
%B
%6
%'
%7
'%(
(%7
B%
1%6
B%"
:%7
%:
"%B
'1%(
1 %'
B'%(
:7
"# 4, C . =. * D:"8 @  * .  -%
  
 A ± 8
:
(:
B7
B
':"
B"
( :
:

قانون اساسیصفحه 2
دانلود [ JQX-14FF دیتاشیت ]



دیتاشیت توصیه

شماره قطعه شرح مفصل تولید کنندگان
JQX-14F Relay NHG
NHG
JQX-14FC Relays Ningbo
Ningbo
JQX-14FC Miniature PCB Relay Clion
Clion
JQX-14FF Power Relay Hongfa
Hongfa

US18650VTC5A

Lithium-Ion Battery

Sony
Sony
TSPC106

PCI Bus Bridge Memory Controller

ATMEL
ATMEL
TP9380

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR

Advanced Semiconductor
Advanced Semiconductor


www.DataSheetWiki.com    |   2019   |   تماس با ما  |   جستجو